Målgrupper og byer

Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 8-18 år, som er interesserede i at mødes omkring fodbolden. Der etableres hold, der sikrer, at aldersspredningen ikke bliver for stor. Samtidig oprettes der pigehold, hvor der er efterspørgsel.

De konkrete aldersgrupper sammensættes i samarbejde med skoler og øvrige lokale aktører. I målgruppen er der ekstra fokus på at indlemme:

  • Marginaliserede børn og unge
  • Frafaldstruede unge
  • Unge i kriminelle miljøer

Forældre vil samtidig have mulighed for at være med ved de konkrete aktiviteter.

Hvor skyder arenaerne op?
Fodboldaktiviteten i Arena Spartacus foregår i et givent udsat boligområde efter aftale med kommunen som giver adgang til de fodboldfaciliteter, der er til rådighed i området.

Samtidig etableres der samarbejder med skoler, boligforeninger, idrætsforeninger, klubber, SSP, politi og andre potentielle lokale aktører, der har indgående kendskab til lokalområdets børn og unge. Disse er centrale aktører, når det handler om at skabe relationer mellem de unge og sikre et forløb, der bliver til gavn for den enkelte.

Se mere under de enkelte arenaer her.

Copyright © 2013 - Player Social Responsibility - c/o Spillerforeningen - Frederiksholms Kanal 4, 2. sal - 1220 København K - Tlf: 31 52 13 00 - mette.vestergaard@spillerforeningen.dk
Created by DehliDesign