Målsætninger

Det er et mål for Arena Spartacus:

  • At skabe en række aktiviteter, der med udgangspunkt i fodbold tiltrækker børn og unge og motiverer dem til at deltage i sunde fællesskaber
  • At marginaliserede grupper, der ikke er tilknyttede fritids- og foreningsaktiviteter, deltager i Arena Spartacus og dermed styrker deres sociale netværk
  • At adfærds- og holdningspåvirke de unge, så de generelt bliver mere interesserede i at få en uddannelse og undgå kriminalitet, misbrug mm.
  • At deltagerne kan fastholdes og har lyst til at vende tilbage uge efter uge
  • At Arena Spartacus bliver et naturligt samlingspunkt i lokalområderne. Ikke bare for de, der er aktive med bolden, men også for nysgerrige, der kigger på
  • At forældre anerkender Arena Spartacus og bakker børnene op i, at det er en god idé at være med
  • At Arena Spartacus er repræsenteret ved gennemsnitlig 25 børn og unge ved hver samling
  • At der med Arena Spartacus som basis kan rekrutteres 10 % af deltagerne til træneruddannelsen Spartans

At aktiviteter i Giv Racismen Det Røde Kort bliver en aktiv del Arena Spartacus eksempelvis ved i fællesskab at formulere et værdisæt for deltagerne i aktiviteten.

Copyright © 2013 - Player Social Responsibility - c/o Spillerforeningen - Frederiksholms Kanal 4, 2. sal - 1220 København K - Tlf: 31 52 13 00 - mette.vestergaard@spillerforeningen.dk
Created by DehliDesign