Spartans – Træneruddannelse med mening

Spartans_aflang

 Spartans er et tilbud om en træneruddannelse til unge i udsatte områder. De unge, der er klar til og har mod på at deltage i uddannelsesforløbet, får tilbud om en træneruddannelse med mening. Via træneruddannelsen vil de unge være med til at løfte Arena Spartacus, fortsætte den personlige udvikling og fungere som lokale rollemodeller.

De unge, som Spartans henvender sig til, har det til fælles, at de brænder for fodbold og har mod på at tage imod tilbuddet om at blive en del af træneruddannelsen. En del af de unge i Spartans vil have en begrænset tro på sig selv, og ideen med træneruddannelsen er at vise, at de gennem forløbet kan styrke sig selv og deres selvværd og blive en aktiv del af et frugtbart fællesskab. På den måde bliver deltagerne rollemodeller for de øvrige i lokalområdet, og deres indsats i Spartans vil inspirere andre.

Integrationsværktøj med synergieffekt
Målet med uddannelsen er, at de unge får en træneruddannelse på højt niveau, som de kan bruge til at igangsætte fodboldrelaterede aktiviteter på gaden og i klubregi. Samtidig vil der blive skabt en synergieffekt mellem fodboldaktiviteterne i Player Social Responsibility i byernes lokalområder og ved skolebesøg, som vil skabe interesse for Spartans.

Målsætningerne er:

 • At Spartans viser vejen i relation til at sport skaber bedre dialog
 • At marginaliserede grupper får et reelt alternativ til en dagligdag uden operationelle og aktive netværk
 • At Spartans skaber synlighed i kommunen om den nye integrationsindsats og dermed ny sammenhængskraft
 • At Spartans skaber ambassadører, der kan styrke unges interesser og kompetencer inden for fodbold
 • At Spartans giver flere lyst og mulighed for at arbejde med fodbold som integrationsværktøj
 • At udvalgte unge rejser på en udvekslingstur med trænerteamet, hvor de unge videreformidler deres erfaringer og er med til at sprede glæden ved initiativet.

Rollemodeller bryder den sociale arv – Træneruddannelsen Spartans vil forberede den enkelte deltager til:

 • At bryde den negative sociale arv
 • At gå forrest i lokalmiljøet som rollemodel for andre
 • At kunne kompetenceudvikle sig selv og andre og skabe nye positive netværk
 • At igangsætte og inspirere til fodbold
 • At kunne opbygge træningsmoduler i fodbold
 • At have kendskab til børns fysiske og psykiske udvikling
 • At styrke fairplay og være eksponent for god ledelse.

Se præsentationsmateriale her.

Copyright © 2013 - Player Social Responsibility - c/o Spillerforeningen - Frederiksholms Kanal 4, 2. sal - 1220 København K - Tlf: 31 52 13 00 - mette.vestergaard@spillerforeningen.dk
Created by DehliDesign