Tankerne bag

Spartacus indledte spartacusoprøret i år 73 f.Kr., da han var slave hos romerne. Oprøret begyndte, da han sammen med andre gladiatorer tog flugten og herfra fik støtte af mange andre slaver. Ved at give slaverne muligheder og ansvar fik Spartacus succes med at opbygge en hær, som blev en magtfaktor i datiden. Spartacus stod på sit højeste i spidsen for over 70.000 mennesker.

Om end Arena Spartacus i dag er mere fredeligt end oprøret i oldtidens Romerrige, har det alligevel inspireret hertil – Arena Spartacus handler om at tage ansvar for sit eget liv og få det bedste ud af det.

Fællesskabet styrker
Legen på gaden har i årtier været en central del af socialiseringen af børn og unge, der etablerer netværk og venskaber og giver dem noget at mødes om. I fællesskabet bliver troen på egne kompetencer styrket, og der er flere til at tage hånd om de, der har behov for det. Med Arena Spartacus vil vi styrke denne proces i såkaldt udsatte boligområder og give børn og unge gode oplevelser med fodbolden som værktøj og omdrejningspunkt.

For os er det afgørende, at Arena Spartacus ikke bare er en enkeltstående begivenhed en solskinsdag, der enten bliver glemt eller – hvad værre er – savnet. Arena Spartacus er en fodboldaktivitet, de unge kan se frem til uge efter uge. Det er en proces, der sættes i gang; en proces, der styrker den enkelte deltager på en lang række områder samt en proces, der forbliver en fodboldaktivitet i lokalområdet.

 

Copyright © 2013 - Player Social Responsibility - c/o Spillerforeningen - Frederiksholms Kanal 4, 2. sal - 1220 København K - Tlf: 31 52 13 00 - mette.vestergaard@spillerforeningen.dk
Created by DehliDesign